Регистър на актовете за изработване на УП

Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове /на осн. чл. 5, ал. 5 от ЗУТ/

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated юли 14, 2017, 10:19 (Europe/Sofia)
Създаден май 5, 2017, 09:32 (Europe/Sofia)