Регистър на актове за одобряване на устройствени планове и на измененията им

Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове /на осн. чл. 5, ал. 5 от ЗУТ/зут лекс

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Стояна Чавдарова
Отговорник по поддръжка Стояна Чавдарова
Last Updated юли 14, 2017, 10:21 (Europe/Sofia)
Създаден юли 14, 2017, 09:56 (Europe/Sofia)