РЕГИСТЪР НА АЧОС И АПОС НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ - 2017

РЕГИСТЪР НА АЧОС И АПОС НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ - 2017

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://boychinovtsi.bg//assets/REGISTRI/2017/DMarinova/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%AA%D0%A0%20%D0%9D%D0%90%20%D0%90%D0%A7%D0%9E%D0%A1%20%D0%98%20%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%A1%20%20%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%98%D0%9D%D0%90%20%D0%91%D0%9E%D0%99%D0%A7%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%A6%D0%98.pdf
Автор Община Бойчиновци
Отговорник по поддръжка Петър Винешки
Last Updated октомври 19, 2017, 14:42 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 19, 2017, 14:42 (Europe/Sofia)