Регистър на земите - общинска собственост, отдадени под наем

Регистър на земите - общинска собственост, отдадени под наем

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Йорданка Донкова
Last Updated ноември 8, 2018, 11:03 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 9, 2017, 09:30 (Europe/Sofia)