Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Регистър на земи общинска собственост, отдадени под аренда/наем - обработваеми земи и общински пасища, мери и ливади

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://kubrat.bg/bg/registers/register_rentals.pdf
Автор Община Кубрат
Отговорник по поддръжка Бюлент Дахилов
Last Updated септември 26, 2017, 10:36 (Europe/Sofia)
Създаден септември 26, 2017, 10:35 (Europe/Sofia)