Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Това е регистър на имотите общинска собственост отдадени под наем/аренда. Те са част от Регистъра на общинската собственост: http://strumyani.org/webreg/Registers/OBSHTSOBSTV , който се актуализира ежедневно. Използвайте филтър по последната колона "Отдаден под наем" - "Е равно на" Да.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://strumyani.org/webreg/Registers/OBSHTSOBSTV
Автор Албена Комитова
Отговорник по поддръжка Стоян Петков
Last Updated август 30, 2017, 15:12 (Europe/Sofia)
Създаден юли 14, 2016, 12:04 (Europe/Sofia)