Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Това е регистър на имотите общинска собственост отдадени под наем/аренда. Те са част от Регистъра на общинската собственост, като са филтрирани по последната колона "Отдаден под наем" - Да.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://strumyani.org/webreg/?default=4
Автор Албена Комитова
Отговорник по поддръжка Стоян Петков
Last Updated февруари 15, 2017, 11:31 (Europe/Sofia)
Създаден юли 14, 2016, 12:04 (Europe/Sofia)