Регистър на земед. земи от ОПФ, отдадени под наем/аренда в Община Шумен

Регистър на земед. земи от ОПФ, отдадени под наем/аренда в Община Шумен

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Елица Петрова, Кина Николова
Отговорник по поддръжка Кремена Калева
Last Updated юли 28, 2017, 14:51 (Europe/Sofia)
Създаден юли 26, 2016, 10:48 (Europe/Sofia)