РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 2018 г.

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 2018 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Драгоми Димитров
Отговорник по поддръжка Константин Колев
Last Updated май 30, 2018, 09:40 (Europe/Sofia)
Създаден май 29, 2018, 09:08 (Europe/Sofia)