РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2017 година в община Бойчиновци

РЕГИСТЪР на заявленията за достъп до обществена информация за 2017 година в община Бойчиновци

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://boychinovtsi.bg/assets/REGISTRI/2017/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%AA%D0%A0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B8.pdf
Автор Община Бойчиновци
Отговорник по поддръжка инж. Илияна Александрова
Last Updated септември 27, 2017, 14:44 (Europe/Sofia)
Създаден септември 27, 2017, 14:44 (Europe/Sofia)