Регистър на заповедите за одобрени ПУП

Регистър на заповедите за одобрени ПУП(подробни устройствени планове) в община Струмяни

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated април 19, 2017, 14:44 (Europe/Sofia)
Създаден април 19, 2017, 14:41 (Europe/Sofia)