Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated ноември 29, 2017, 08:09 (Europe/Sofia)
Създаден септември 27, 2017, 13:30 (Europe/Sofia)