Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП - Община Карлово

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП - Община Карлово

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Отдел "Устройствени схеми и планове, кадастър и регулация, инвестиционни проекти и контрол по строителството”
Отговорник по поддръжка Даниела Иглева
Last Updated октомври 23, 2018, 09:32 (Europe/Sofia)
Създаден септември 29, 2017, 11:46 (Europe/Sofia)