Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП в Община Годеч

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Ангел Ангелов
Отговорник по поддръжка Георги Стефанов
Last Updated ноември 28, 2017, 16:42 (Europe/Sofia)
Създаден септември 28, 2017, 15:06 (Europe/Sofia)