Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП в община Асеновград

актуален към 11.09.2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Асеновград
Отговорник по поддръжка Елка Карагьозова
Last Updated октомври 20, 2017, 15:46 (Europe/Sofia)
Създаден септември 26, 2017, 13:55 (Europe/Sofia)