Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

Заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://zemen-bg.com/
Автор Йордан Илиев
Отговорник по поддръжка Детелина Николова
Last Updated ноември 20, 2017, 11:51 (Europe/Sofia)
Създаден септември 27, 2017, 16:33 (Europe/Sofia)