Регистър на заповеди за ПУП

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://isperih.bg/sites/default/files/2017-09/Registar_razresheniya_PUP.xlsx
Автор Орхан Османов
Отговорник по поддръжка Орхан Османов
Last Updated октомври 6, 2017, 11:14 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 6, 2017, 11:12 (Europe/Sofia)