Регистър на заповеди за разрешаване и изработване на ПУП

Информацията е актуална към месец май 2017г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://opendata.gabrovo.bg//index.php?option=com_tabulizer&task=outputDataSource&tmpl=component&output=raw&ds_tag=unWh5pVDaZ4v0PuudAMF66Wp&ds_mode=json
Автор Мартин Христов
Версия 2.0
Last Updated август 15, 2017, 11:35 (Europe/Sofia)
Създаден май 11, 2017, 14:50 (Europe/Sofia)