Регистър на заповеди за изработване на ПУП в община Летница

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и одобрени ПУП в община Летница

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Летница
Отговорник по поддръжка инж.Павлинка Чолакова
Last Updated септември 15, 2017, 13:18 (Europe/Sofia)
Създаден септември 15, 2017, 13:18 (Europe/Sofia)