Регистър на закритите и преобразувани училища/ обслужващи звена в област Бургас

Списък на закритите/ преобразувани училища или обслужващи звена, както и място за съхранение на архивите им.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.rioburgas.org/-_49.html
Автор Регионален инспекторат по образованието - Бургас
Отговорник по поддръжка инж. Анелия Керенска
Last Updated май 30, 2016, 09:45 (Europe/Sofia)
Създаден май 30, 2016, 09:42 (Europe/Sofia)