Регистър на заверените технически паспорти на сгради в община Тервел за 2017г.

Регистър на заверените технически паспорти на сгради в община Тервел за 2017г № дата строеж адрес съхранява се в:

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Валя Чомакова
Отговорник по поддръжка Константин Колев
Last Updated март 27, 2018, 09:14 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 4, 2017, 14:45 (Europe/Sofia)