Регистър на заверените технически паспорти на сгради в Община Асеновград

през 2016 -2017 г. към 12.08.2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Асеновград
Отговорник по поддръжка Елка Карагьозова
Last Updated ноември 8, 2017, 13:52 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 18, 2016, 15:37 (Europe/Sofia)