Регистър на заверените технически паспорти на сгради 2015 г.

регистър на заверените технически паспорти на сгради 2015 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Мария Бодушка
Отговорник по поддръжка Мария Бодушка
Last Updated ноември 1, 2016, 09:54 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 1, 2016, 09:53 (Europe/Sofia)