Регистър на заверени технически паспорти на сгради 2016

Заверени технически паспорти на сгради на територията на Община Куклен

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник www.kuklen.org
Автор Милена Трайкова
Отговорник по поддръжка Милена Трайкова
Last Updated ноември 1, 2016, 17:00 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 1, 2016, 16:56 (Europe/Sofia)