Регистър на Заверени технически паспорти на сгради 2015

Заверени технически паспорти на сгради на територията на Община Куклен

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник www.kuklen.org
Автор Милена Трайкова
Отговорник по поддръжка Милена Трайкова
Last Updated ноември 4, 2016, 15:34 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 4, 2016, 15:33 (Europe/Sofia)