РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ IV И V -та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ПРЕЗ 2015 година

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ IV И V -та КАТЕГОРИЯ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ПРЕЗ 2015 година

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated септември 29, 2017, 13:33 (Europe/Sofia)
Създаден септември 29, 2017, 13:32 (Europe/Sofia)