Регистър на лицата по чл. 96, ал. 4 от ЗКН

Регистърът се поддържа на основание чл. 96, ал. 4 от Закона за културното наследство. Когато лице бъде вписано, то получава право да участва в комисии за идентификация на движими културни ценности.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Аксиния Бутева
Отговорник по поддръжка Юлияна Градинарска
Last Updated февруари 15, 2018, 16:07 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 15, 2018, 15:34 (Europe/Sofia)