Регистър на заявленията за достъп до обществена информация

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация Община Варна

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.varna.bg/bg/articles/12580/
Автор Община Варна
Отговорник по поддръжка Борислав Валериев
Last Updated ноември 2, 2017, 16:36 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 2, 2017, 16:29 (Europe/Sofia)