Регистър достъп до информация 2017

Подадени заявления за достъп до информация с кратко описание на исканата информация

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Алфатар
Отговорник по поддръжка Стефка Жекова
Last Updated март 7, 2018, 09:11 (Europe/Sofia)
Създаден март 7, 2018, 09:10 (Europe/Sofia)