Регистър на заявленията за достъп до информация

Регистър на заявленията за достъп до информация, постъпили в Община Иваново.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated декември 28, 2017, 11:24 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 19, 2017, 16:40 (Europe/Sofia)