Регистър Специализирани малки обекти за дестилиране и Обекти за винопроизвод. (малък винопроизвод.)

Регистърът се обновява ежедневно. Актуална информация може да се следи на адрес: http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/smallWineProducers

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://extlb.bacis.customs.bg/BACIS/seam/resource/rest/smallWineProducers
Автор Анелия Даскалова
Отговорник по поддръжка Анелия Даскалова
Версия 7.0
Last Updated април 24, 2017, 10:11 (Europe/Sofia)
Създаден април 24, 2017, 10:10 (Europe/Sofia)