Регистър ЗДОИ - 2017 г.

Регистър на постъпилите в РИОСВ - Благоевград заявления за достъп до обществена информация през 2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://riosvbl.org/images/stories/Normi/ZDOI/Publ.reg.ZDOI_2017_Blagoevgrad.xls
Автор Александър Гошев
Отговорник по поддръжка Александър Гошев
Last Updated юни 26, 2018, 11:05 (Europe/Sofia)
Създаден юни 26, 2018, 10:59 (Europe/Sofia)