Регистър заповеди за одобряване на ПУП - Община Аксаково

Заповеди за одобряване на ПУП

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.aksakovo.net//assets/UT/PR/PR-Zapovedi.pdf
Отговорник по поддръжка Христо Димитров
Last Updated ноември 6, 2018, 13:54 (Europe/Sofia)
Създаден септември 15, 2017, 08:16 (Europe/Sofia)