Регистър за хода на изпълнение на НПЕЕМЖС

Данните се отнасят за сдружения на собственици в сгради в режим на етажна собственост, регистрирани за целите на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС).

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://www.sofia.bg/documents/20182/548287/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0+%D0%9D%D0%9F%D0%95%D0%95%D0%9C%D0%96%D0%A1_06062017.pdf/fdd48b28-892e-4429-bf57-04f638988c24
Версия 3.0
Last Updated декември 30, 2018, 17:21 (Europe/Sofia)
Създаден юни 21, 2016, 16:51 (Europe/Sofia)