Регистър за разпоредителни сделки - Община Исперих

Разпоредителни сделки при Община Исперих за 2017 год.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://isperih.bg/sites/default/files/2017-09/reg_razporeditelni_sdelki.xlsx
Автор Орхан Османов
Отговорник по поддръжка Орхан Османов
Last Updated октомври 6, 2017, 11:42 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 6, 2017, 11:41 (Europe/Sofia)