Регистър за одобряване на ПУП и изменения на ПУП

Регистър на издадени административни актове за одобрени ЧИЗРП и за създаване на нови регулационни планове. Регистърът е актуален към 09.01.2019г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Иванка Касърова
Отговорник по поддръжка Иванка Касърова
Last Updated януари 9, 2019, 15:26 (Europe/Sofia)
Създаден януари 9, 2019, 15:24 (Europe/Sofia)