Регистър на разрешителни за поставяне върху общинска собственост

актуален към 28.04.2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://disni2/AsnRents/
Автор Община Асеновград
Отговорник по поддръжка Елка Карагьозова
Last Updated април 28, 2017, 17:01 (Europe/Sofia)
Създаден април 28, 2017, 16:57 (Europe/Sofia)