Регистър за издадени разрешителни за ползване на воден обект в община Аксаково

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ / РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ/ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА САНИТАРНО ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ ОКОЛО СОНДАЖ 2017г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Христо Димитров
Last Updated май 25, 2018, 14:06 (Europe/Sofia)
Създаден септември 29, 2017, 16:24 (Europe/Sofia)