Регистър за издадени разрешения за строеж 2017

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ
през 2017 година от ОБЩИНА С И М Е О Н О В Г Р А Д

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated февруари 20, 2018, 20:01 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 20, 2018, 20:01 (Europe/Sofia)