Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва Община Бургас

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Иванка Касърова
Отговорник по поддръжка Иванка Касърова
Last Updated януари 8, 2019, 11:54 (Europe/Sofia)
Създаден януари 8, 2019, 11:52 (Europe/Sofia)