Регистър за ЮЛНЦ с участие на Община Исперих

Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://isperih.bg/sites/default/files/2017-09/reg_yurid_litsa.xls
Автор Орхан Османов
Отговорник по поддръжка Орхан Османов
Last Updated октомври 6, 2017, 11:47 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 6, 2017, 11:47 (Europe/Sofia)