Регистър за върнати за ново обсъждане решения на общинския съвет Елена

Регистър за върнати за ново обсъждане решения на общинския съвет Елена

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Милен Димитров
Last Updated ноември 10, 2017, 11:54 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 10, 2017, 11:52 (Europe/Sofia)