Регистър Имоти - публична общинска собственост

Регистър Имоти - публична общинска собственост

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated юли 7, 2018, 16:43 (Europe/Sofia)
Създаден юли 7, 2018, 16:42 (Europe/Sofia)