Регистър на вписани лица по чл.44 от ЗЕЕ

http://auerportal.seea.government.bg/Companies/InRegister/InRegisterView Лица извършващи обследване за енергийна ефективност, сертифициране на сгради, изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.seea.government.bg/bg/registers/public-register/registered-23-1
Автор АУЕР
Отговорник по поддръжка Маргарита Гигова
Last Updated април 10, 2018, 10:27 (Europe/Sofia)
Създаден април 12, 2016, 13:52 (Europe/Sofia)