Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на издадените карти за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и ползване на улеснения при паркиране през 2017 г. в община Варна

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.varna.bg/bg/articles/12409/
Автор Община Варна
Отговорник по поддръжка Борислав Валериев
Last Updated март 19, 2018, 14:57 (Europe/Sofia)
Създаден септември 28, 2017, 15:46 (Europe/Sofia)