Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания- 2018г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Анна Стойнева
Last Updated август 28, 2018, 13:34 (Europe/Sofia)
Създаден август 28, 2018, 13:32 (Europe/Sofia)