Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания- 2018 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Анна Стойнева
Last Updated март 7, 2018, 13:29 (Europe/Sofia)
Създаден март 7, 2018, 13:22 (Europe/Sofia)