Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

регистър на карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Анна Стойнева
Last Updated декември 14, 2017, 15:05 (Europe/Sofia)
Създаден декември 14, 2017, 14:51 (Europe/Sofia)