Регистър на разрешителни за водовземане 2018

издадени разрешителни от Басейнова дирекция ИБР за водовземане от подземни и повърхностни източници.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.perushtitsa.bg/
Автор Виолета Косева
Отговорник по поддръжка Виолета Косева
Last Updated юли 6, 2018, 16:32 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 3, 2017, 09:33 (Europe/Sofia)