Реализиран държавен прием в VIII клас за учебната 2018/2019 г. по училища за паралелките за профилирана и професионална подготовка в професионалните и профилираните гимназии, в средните и обединените училища за област СмолянРеализиран план прием

Реализиран държавен прием в VIII клас за учебната 2018/2019 г. по училища за паралелките за профилирана и професионална подготовка в професионалните и профилираните гимназии, в средните и обединените училища за област Смолян

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Радка Анастасова
Отговорник по поддръжка Радка Анастасова
Last Updated ноември 7, 2018, 15:43 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 7, 2018, 15:41 (Europe/Sofia)