Регистър на гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници

Гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници https://portal.seea.government.bg/Warranty/WarrantyView

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://portal.seea.government.bg/Warranty/WarrantyView
Автор АУЕР
Отговорник по поддръжка Маргарита Гигова
Last Updated юни 16, 2017, 10:27 (Europe/Sofia)
Създаден април 20, 2016, 10:47 (Europe/Sofia)